News

News

News


VIETBUILD HOME - DECEMBER 2017 / Hội Chợ VIETBUILD HOME tháng 12, 2017

From 14 December to 18 December, 2017

Từ ngày 14/12 đến 18/12, 2017

 

Location: SECC Convention Center, Nguyen Van Linh street, district 7.

Địa điểm: trung tâm triển lãm SECC, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

 

 


Asean Youth Furniture Exchange (Vietnam) / Giao Lưu Doanh Nhân Trẻ Đông Nam Á (lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam)

AYFE 2016 (From 18 - 20 November 2016, Ho Chi Minh city & Factory tours in Binh Duong & Long An)

AYFE là chương trình giao lưu duy nhất và lớn nhất giữa các doanh nhân trẻ Đông Nam Á trong ngành TCMN và Nội thất.
AYFE is an exchange program and the largest among young entrepreneurs in Southeast Asia Handicraft and Furniture Industry. 

Năm nay, AYFE lần 2 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, do CLB HAWA F1 (gồm thế hệ con cháu của các thành viên HAWA và các anh chị trẻ khởi nghiệp trong ngành) đứng ra tổ chức, dưới sự hỗ trợ và ủng hộ hết mình của HAWA.
This year, the 2nd AYFE event will be held for the first time in Vietnam by HAWA F1 Club (including the descendants of members of Hawa and the younger start-up members in the industry) organized under the support and assistance of HAWA. 
 
AI SẼ THAM GIA AYFE ???
WHO WILL PARTICIPATE IN AYFE ???
- Thế hệ lãnh đạo thứ 2, 3 của các doanh nghiệp trong ngành TCMN và nội thất
- 2nd and 3rd generation leaders of the companies in the Handicraft and Furniture industry
- Các anh chị trẻ đang hoạt động trong ngành có tuổi đời từ 20 đến 40 tuổi
- Young members, who are working in the industry from 20 to 40 years old. 
- Dự kiến chương trình dành cho 40 đại biểu đến từ các nước Asean và 30 đại biểu Việt Nam
- The program is expected to have 40 participants from Asean and 30 participants from Vietnam.
 
THAM QUAN NHÀ MÁY 
FACTORY TOUR (19 November 2016)
Please contact Ms. Phuong (yenphuong@alphafurniture.com.vn) to register to visit Factory Tour. 
 

Tokyo Furniture Fair - IFFT 2014 (June)

We are proud to be a supplier for high-quality brands exhibited in IFFT 2014.


Singapore Furniture Fair - IFFS 2014 (March)

We are proud to be a supplier for high-quality brands exhibited in IFFS 2014.


Singapore Furniture Fair - IFFS 2013 (March)

Vietnam representators at IFFS 2013